A SZÜRKEBARÁT NÉV EREDETE

Az alábbi összeállítás Káloczi Kálmán “A Szürkebarát bor elnevezéséről” szóló munkájának kivonata.
HOGYAN LETT AZ AUVERGNAS GRIS-BŐL SZÜRKEBARÁT MAGYARORSZÁGON?
A Szürkebarát szó, mint bornév megalkotása, megszületése a XX. század harmincas éveiben történt, a Badacsonyi Eszterházy szőlőbirtokon, annak elismert tiszttartója, Krassay Vilmos úr érdemi bábáskodása mellett.

A Badacsonyi Eszterházy szőlőbirtok a Balaton-felvidék legnagyobb szőlőbirtoka volt, amely képes volt nevet, értéket, hírt adni és terjeszteni ennek a kiváló fajtatiszta bornak.

Joggal voltak büszkék a Pálos renddel való kapcsolatukra, mind családi, mind helyi vonatkozásban a Badacsony-hegyen és adták megfontoltan, megalapozottan és találóan az 1930-as évek során, éppen a Pálos rend Magyarországra való visszatértével egy időben, a bornak a Szürkebarát nevet.

KRASSAY VILMOS TISZTTARTÓ SZEREPE
A két világháború közötti időszak értékesítési nehézségeinek egyik kiútját az Eszterházyak boraik palackozásában találták meg. 1930-ban már az egész termést palackozva hozták forgalomba. Boraik forgalmazását Európán kívül Amerikában is megkezdték. Krassay úr, mint mondta, nem lehetett már nehezen kimondható, a magyar nyelvhez nem kötődő, nem fordítható, ráadásul antanthoz tartozó francia néven Németországba vagy Ausztriába, esetleg Amerikába szállítani. Ekkor adták a Szürkebarát nevet az Overninek, vagy hivatalos néven az Auvergnas-gris-nek, pontosabban az ebből készülő bornak.

A PÁLOS REND SZEREPE
A Remete Szent Pál nevét viselő rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, amely a középkorban Európa sok országában működött. A magyar történelemben számos kiemelkedő személyiség volt a rend tagja, így például: Fráter György, az Eszterházy családból több magas egyházi méltóság, közöttük Eszterházy Imre esztergomi érsek és prímás, aki az Eszterházy család felemelkedésének meghatározó személyisége volt.

A Pálos rend folyamatosan szőlőműveléssel is foglalkozott.

Krassay úr nagy műveltségű ember volt, jól ismerte a Pálos rend történetét is. A Thébai Remete Szent Pál nevét viselő Pálos rend eredeti viseletének színe alapján lett a Szürkebarát. Tehát az Overni néven termesztett szőlőből erjesztett bort nevezték Szürkebarátnak és ezt a nevet, mint márkanevet alkalmazták a borkereskedelemben. Egyben megőrizték a pálosokkal kapcsolatos helyi néphagyományt, az Eszterházy család pálosok iránti kötődését, tiszteletét. Ebben az időben különben, a pálosok Magyarországra visszatelepedését számos esemény, rendezvény, többek között a Gellért-hegyen a Sziklatemplom építése jelezte, és sok írás ezekről a különböző újságokban.

A névadásban tehát közrejátszott, hogy a Pálos rend szerzeteseinek eredeti csuha színe egybevágott a Pinot gris névben szereplő szürke színnel, a Badacsonyi-hegyen egykor itt megtelepedett pálosok kolostorának léte, a Pálos rendi szerzetesből érsekké és prímássá lett Eszterházy Imre kiválósága.

Az idő, úgy látszik igazolta az elképzelést a névadásban, mind a név, mind a bor igen közkedveltté vált…

A SZÜRKEBARÁT LEGKORÁBBI IRODALMI ELŐFORDULÁSA
Radnóti Miklós „À la recherche” című verse az első, amelyben a Szürkebarát bor név olvasható, 1944-es dátummal.

Az első versszakkal kezdődő visszaemlékezés:

„Régi szelid esték, ti is emlékké nemesedtek!
Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott
tündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján?
hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot
ittak a fürge barátok a szépszemü karcsu pohárból?”

A bornév bizonyos, hogy régi emlékeket hoz elő a költőnél. 1935 augusztusában megházasodván a Balaton-felvidéken, Kővágóörsön töltötte feleségével, Gyarmati Fannyval, rövid nászútjából két napot, Szalai Imre költő és szerkesztőtárs meghívására. A költő Balaton-felvidéki kirándulásáról Fonay Tibor is írt „Radnóti Kővágóörsön” címmel. A fülöpi borozásról is említést tesz, akkor még nincs a mai Révfülöp település, 1943-ig Fülöp része Kővágóörsnek.

A gondtalan derűt megidéző vers tehát 1940 előtti kővágóörsi élményekből fakad, Badacsonytól alig tíz kilométerre, ahol Eszterházy szőlőbirtok és borkimérő is megtalálható volt.

A szőlőfajta 1956-ban megkapta forgalomba hozatali engedélyt, majd később, 1983-ban az állami elismerést. A Szürkebarát egy igen közkedvelt szőlőfajta számos klónjával egyetemben, amelyeknek kikísérletezése a Badacsonyi Szőlészeti Borászati Kutató Intézet szakembereinek köszönhető.